Stunt Carnavalsvereniging De Oude Gierpont

Dat DE STUNT leeft in Wamel , bleek wel uit het feit dat de Prinsenhal al ruim voor de officiële aanvang volstroomde. President Anthony van Wijk hield een verhaal over ons dorp en over het belang van wandelen en fietsen. Voor onze gemeente is het bevorderen van toerisme, een speerpunt van beleid. Van WIJK begon met de evolutie van de mens en vertelde dat het meer dan 4 miljoen jaar duurde voordat de moderne mens ontstond in die vele miljoenen jaren ging de mens rechtop lopend en verspreidde zich over de hele wereld. Het was een periode waarin de mens zich aan moest passen aan vele klimaten en landschappen.

De schedelinhoud groeide en dit leidde ongeveer 50.000 jaar geleden tot de moderne mens, waarvan wij rechtstreeks afstammen. Maar, zo zei hij; we zijn van een lopend wezen, mensen geworden die veel zitten, waardoor onze gezondheid er niet op vooruit gaat. Daarom zetten we Wamel vandaag op de “Wandelkaart” zei hij, op de eerste plaats zijn we als dorp trots op alles wat we te bieden hebben. Het rivierenlandschap met de uiterwaarden, maar ook de polder. Daarom werd het dorp een vitrine aangeboden die een plek krijgt op het Pastoor Kurstjensplein dat al sinds eind jaren zeventig van de vorige eeuw een rode gravel vlakte is, maar die nu eindelijk omgetoverd gaat worden in een echt dorpsplein.

Het toegestroomde publiek luisterde aandachtig naar zijn woorden.

Aan het einde van het betoog nodigde hij burgemeester Vincent van Neerbos en Zijne Dorstlustige Hoogheid Prins Boudewijn den Enigste uit om zich bij “het ding” op te stellen dat onder het zwarte konterfeitsel , verborgen was en dat door de leden van de Raad van Elf nauwlettend bewaakt werd.

Alle aanwezigen telden af toen het moment aanbrak om de vitrine te onthullen… Leden van de Raad van Elf lieten confettipatronen knallen en in een kleurrijke wolk van papiersnippers stond daar de vitrine met daarin een kaart van Wamel…

President van Wijk gaf een toelichting:
In de vitrine zat een kaart zo zei hij, van ons dorp met daarop een wandelroute, genoemd het Uamelepad.
De naam van ons dorp werd ooit genoemd in een goederenregister van de abdij van Prüm. De letter V en U waren toen nog hetzelfde. In die goederenlijst wordt “Vamele” met een U en met een V geschreven. (zie ook www.vanVameletotwamel.nl).
Het “pad” loopt door de dorpskern en het buitengebied, waar het ook aansluit bij omliggende routes in Maas en Waal Het loopt ook door aan de overkant van de Waal.
De Wamelse accommodaties voor toeristen werden genoemd. Onze burgemeester benadrukte het belang van toerisme voor onze gemeente. Tot slot werd nog genoemd dat er een App in ontwikkeling is waarmee je op plekken in het dorp via QR-Codes  informatie kunt opvragen. Het is de bedoeling dat die gratis kan worden gedownload. Als het bord een vaste plek heeft op het Pastoor Kurstjensplein.

Namens Stichting Landschapsbeheer Gelderland was Freek Aalbers (regiocoördinator Rivierengebied) aanwezig tijdens de stunt. Hij prees eveneens het initiatief en benadrukte dat het uitstekend aansloot bij het dekkend maken van wandelroutes, verspreid over heel Gelderland.

Ook Thomas Steenkamp, sprak zijn waardering uit in zijn functie als voorzitter van het bestuur van het Bureau voor het toerisme in het Rivierengebied. Ook hij was erg enthousiast over het initiatief van De Oude Gierpont.
Hij refereerde nog aan het feit dat hij in Wamel woonde toen hij aantrad als burgemeester van West Maas en Waal. Met zijn vrouw betrok hij toen de Wamelse pastorie, die daarvoor het “heiligdom” van celibataire priesters was. Hij noemde de Wamelse tijd voor hem en zijn vrouw een “vruchtbare periode…” Waar beiden dierbare herinneringen aan bewaren.


Een APP voor uw smartphone

Tot slot werd nog genoemd dat er een App in ontwikkeling is waarmee je op plekken in het dorp o.a. via QR-codes toeristische informatie kunt opvragen. Het is de bedoeling dat die gratis kan worden gedownload. Als het bord een vaste plek heeft gekregen op het Pastoor Kurstjensplein. Op dat moment is dan het dorp historisch, wat betreft flora en fauna, maar ook voor andere informatie, digitaal ontsloten.

Er is een voorbeeld gemaakt (nu nog even in pdf-formaat) hoe dat er uit gaat zien.
Klik op de eerste van de twee telefoons en u ziet informatie over: De oude Gierpont….

Als de App klaar is kan men de informatie niet allen zien en lezen, maar het kan ook ter plekke worden beluisterd.
Op die manier kan iedereen door Wamel zwervend op vele plekken info opvragen. We houden u hier op de hoogte van alle ontwikkelingen daar over.
Mail voor vragen naar info@wamel.net