Met dank aan Google Earth
Tekst/foto's Frans

Inleiding

Inleiding
- Uitnodiging
- Verslagen
- Inventarisatie
- Einde KBG 15 sept 2010
- Wamelse Avond 8 juni 2010
- Verkeers(On)veiligheid scholen 22 okt 2009
- Opknap park 22 okt 2009
- Persbericht 10 juni 2009
- Persbericht 5 mei 2009
- Accomodatiebeleid 231208
- Nieuwsbrief 1 (okt 2009)
Voorpagina

Dinsdag 20 januari presenteerde de “Klankbordgroep Wamel” zich in het VTC.
In het dorp werden voor deze bijeenkomst huis aan huis uitnodigingen bezorgd.

Dorpspomp Wamel
Aanleiding voor de bijeenkomst was het feit dat de gemeente een nieuw accommodatiebeleid wil gaan vaststellen en daarvoor gesprekken gaat voeren met vertegenwoordigers van de gebruikers van accommodaties en belangstellenden. Bovendien gaat het rusthuis voor bejaarde zusters op termijn uit ons dorp verdwijnen en dan zal ook dat gebouw een herbestemming moeten krijgen.

De Klankbordgroep wil verder gaan en zich uitdrukkelijk richten op behoeften uit het dorp die (mogelijk) vertaald worden naar “stenen” zoals men dat op de bijeenkomst noemde. Op deze pagina’s krijgt u de komende tijd de informatie van de Klankbordgroep, maar kunt u ook zelf een bijdrage leveren. We zullen ook een aantal links verzamelen over het onderwerp “Welzijn in kleine kernen”, zodat u zich wat makkelijker kunt informeren. Hebt u goede tips hiervoor, mail ze ons.

U kunt ons altijd bereiken via info@wamel.net of doemee@wamel.net! Ook uw mail aan de klankbordgroep kunt u naar een van deze twee adressen sturen, wij zullen het voor u doorsturen. Zet het er wel even bij dat het voor de klankbordgroep is. Praat mee, kom naar bijeenkomsten en hou Wamel.net in de gaten!

Top